سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم صمیمی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
صلاح کوچک زاده – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
عاطفه پرورش ریزی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران

چکیده:

روش ماسکینگام-کونژ از جمله روش های رایج روندیابی سیلاب است که بر اساس مشخصات هیدرولیکی رودخانه، جریان غیرماندگار سیل را روندیابی می کند. در مطالعه حاضر ضمن بررسی آخرین اصلاحات اعمال شده در این روش، کاربرد شماهای مختلف روش ماسکینگام-کونژ با پارامترهای متغیر در روندیابی چند هیدروگراف سیل مشاهده شده، به کمک توسعه یک مدل کامپیوتری بررسی شده و نتایج به دست آمده از مدل های هیدرودینامیکی مقایسه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که روش مذکور علاوه بر صرف وقت و هزینه کمتر نسبت به مدل های هیدرودینامیک، از دقت قابل قبولی نیز برخوردار است. برخلاف مدل های هیدرودینامیکی این روش نیاز به واسنجی و مقطع برداری متناوب در طول بازه ندارد.