سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجید مسدد –
مسعود ترابی آزاد –
داریوش منصوری –

چکیده:

صوت، به عنوان یک موج مکانیکی برایانتشار به محیط مادی نیاز دارد. هر چه ماده واسطه انتقال دهنده صوت چگالتر باشد، سرعت انتشار صوت بیشتر خواهد بود. انتشار صوت در دریا و بررسی آن در شیلات و علوم نظامی- دفاعی دارای اهمیت زیادی است. کانال صوتی به عنوان مشخص کننده مسیر سیگنالهای صوتی در یک محدوده بوده و شناسایی آن در آبهای خلیج فارسو مجاور تنگه هرمز از اهداف این تحقیق است. به علت در دسترس بودن داده های دما وشوری بر حسب عمق در این منطقه در سال ۱۹۹۳ میلادی در دو فصل گرم و سردسال، این تحقیق در فصول تابستان و زمستانبرای تنگه هرمز بهصورت موردی و موضعی انجام پذیرفته است. در نهایت محل و نحوه تشکیل کانالهای صوتی در نقاط مختلف منطقه مورد مطالعهمشخص می گردند. در فصل زمستان به علت وجود اغتشاشات در آب دریا در منطقه مورد مطالعه کانال صوتی وجود ندارد ولی درفصلتابستان ترموکلاین سطحی و در نتیجه کانال صوتی ضعیف در ایستگاه ۱۴ و در عمق حدود ۱۰ متری تشکیل می گردد.البتهتطابق نتایج در دو فصل گرم و سرد در منطقه مورد توجه قرار می گیرد.