مقاله مطالعه کانسار فلوگوپيت املش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه کانسار فلوگوپيت املش
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميکا
مقاله املش
مقاله لامپروفير آلکالن
مقاله کانسار فلوگوپيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويش زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي کريمي مهربان هومن
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتفاعات جنوبي شهرستان املش اساسا شامل سنگ هاي افيوليتي به سن کرتاسه فوقاني است که گدازه هاي بالشي، دايک هاي ديابازي و گابروهاي ايزوتروپ بيرون زدگي هاي عمده آنرا تشکيل مي دهند. دايک هاي حاوي ميکا (دايک هاي آلکالن) بدون روندخاص و در جهات مختلف در سنگ هاي مزبور نفوذ کرده اند. بر اساس شواهد صحرايي و بررسي هاي ميکروسکوپي دايک هاي مورد بحث نوعي لامپروفير بازيک آلکالن فلدسپاتوئيد دار هستند که در ان مگاکريست هاي ايديومورف فلوگوپيت ۶ سانتي متري حدود ۱۰ درصد کاني هاي سازنده آنها را تشکيل مي دهند. بنابرگزارش سازمان صنايع و معادن استان گيلان (۱۳۸۷) ميزان ذخيره قطعي دو معدن ميکا ( يا علي گوابر ۶۳ هزار تن و معدن پرام سرا ۱۸۰ هزار تن) بيش از ۲۴۰ هزار تن است. وفور فلوگوپيت هاي زونه در دايک هاي آلکالن مورد بحث به ابعاد و اندازه هاي مختلف با توجه به شرايط تشکيل آنها (فشار بخار آب زياد و دمايي بيش از ۱۱۰۰ درجه سانتي گراد)، احتمالا مذاب دايک ها از ذوب گوه گوشته در حال فرورانش با درصد ذوب اندک (حداکثر ۳درصد) به وجود آمده است.