سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرید مر – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
فرهاد احیا – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

کانسار سلستیت لیکک در ۳۴ کیلومتری شمال غربی شهرستان بهبهان، در مجاورت روستای قبر قیصر بین طولهای جغرافیایی َ۰۰ ، ۵۰ درجه سانتی گراد و عرضهای جغرافیایی َ۴۵ ۳۰ درجه سانتی گراد الی َ۱۵ ۵۰ درجه سانتی گراد و عرضهای جغرافیایی َ۰۰ ۲۱ درجه سانتی گراد در استان کهگیلویه و بویر احمد قرار دارد. این کانسار در لایه های چین خورده سازند گچساران به سن میوسن زیرین واقع بوده و در نزدیکی خط الراس یک تاقدیس مایل رخنمون شده است. کانه زایی سلستیت به صورت دو افق سلستیت دار با روند شمال غرب – جنوب شرق به طول ۱/۵ کیلومتر (افق سلستیت دار زیرین) و ۰/۵ کیلومتر (افق سلستیت دار بالایی) و شیب متوسط ۶۰ درجه به سمت شمال شرق انجام شده است. به طول کلی در ناحیه کانسار سازند گچساران از توپوگرافی پستی برخوردار بوده و اغلب از آبرفت پوشیده شده است.