سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانا نصرت پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین دانشگاه
جمشید حسن زاده – دکتری ژئوشیمی از دانشگاه کالیرفرنیا(لوس آنجلس) دانشیار دانشکده علوم

چکیده:

کانه زایی طلا در پهنه برشی قبغلوجه منسوب به اواخر کرتاسه با روند شمال شرق- جنوب غرب در ۲۸ کیلومتری جنوب غربی شهرستان سقز(استان کردستان) واقع شده است. مطالعات پتروفابریک بیانگر تغییر شکل سنگ ها در حد پروتومیلونیت تا الترامیلونیت است. واحدهای سنگی منطقه ابتدا دگرگونی پیش رونده ای تا حد رخساره شیست سبز بالایی تحمل نموده و سپس با کاهش میزان استرس و دما، دگرگونی پسرونده ای به سمت رخساره شیست سبز پایینی را تجربه کرده اند. مطالعات کانی شناسی، سیالات درگیر و فابریک های دگرشکلی در کانی ها، محدوده دمایی بین ۴۰۰-۲۵۰ درجه سانتیگراد و فشار ۲ تا ۸ کیلوبار را برای رویداد دگرشکلی این زون برشی نشان می دهد. بر اساس مطالعات پتروفابریکی سه مرحله دگرشکلی و دگرسانی تشخیص داده می شود:۱- دگرشکلی خمیری۲- دگرشکلی خمیری-شکنا و ۳- دگرشکلی شکنا. فراوان ترین فابریک های دگرشکلی مشاهده شده در کانی های زون طلا دار عبارتند از: کشیدگی در امتداد برگوارگی میلونیتی، خاموشی موجی ابری، سایه های فشاری، خمیدگی ماکل پلاژیوکلازها، ماکل دوقلو در فلدسپارهای قلیایی، کینک باند در فلدسپارها، میکا فیش، ریزچین ها و تبلور مجدد. واحدهای سنگی منطقه، کانی شناسی ساده ای متشکل از کوارتز+فلدسپارها+میکاها_پیریت+کربناتها+طلا+ اپیدوت و اکسیدهای آهم(منیتیت و هماتیت) را نشان می دهند که با توجه به بررسی های انجام شده به روش SEM، میکروتکتونیک و مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی، میکاها، کوارتز و فلدسپارها به ترتیب بیشترین دگرشکلی شکنا است. طلا به حالت آزاد (ناتیو) بوده و به صورت افشان و همرشد با کوارتز و به پیریت دیده می شود و عیاری در حدود ۲-۵ppm دارد. مطالعه سیالات درگیر موجود در کوارتزهای طلادار نشانگر سیالی با دمای ۳۶۰-۲۰۰ درجه سانتیگراد و درصد شوری wt% NaCl) 0,3-10) است. در این مقاله عوامل موثر بر کانه زایی طظلا از قبیل فرآیندهای دگرشکلی ، دگرسانی فیلیک و شرایط سیال کانه ساز در پهنه برشی قبغلوجه مورد بررسی قرار می گیرد.