سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی رجب زاده – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

فرآیند کانه زایی عنصر کروم در سیستم ماگمایی افیولیتی، موجب تشکیل توده های بزرگ کرومیتی در منطقه هارزبورژیت های انتقالی توده های افیولیتی مورد مطالعه شده است. تغییرات بافتی، اندازه کانسارها و تغییرات ترکیب شیمیایی پنهان کرومیت، نشانگر تحول سیستم ماگمایی بنا به شرایط محیطی بویژه FO٢ می باشد. این تغییرات در کلیه مقیاس ها از مقیاس میکروسکوپی تا مقیاس چینه شناسی افیولیت در یک ستون افیولیتی منعکس است. تغییر ترکیبب شیمیایی کانی های کرومیت در منطقه تبریز بیشتر از منطقه فاریاب است. عیار کروم در کرومیت ها از مناطق عمیق به سمت موهو افزایش می یابد. این افزایش با افزایش +Fe³ همراه است. مطالعات ایزوتوپی نشانگر این است که کانسارهای غنی از Cr از یک گوشته بیشتر تهی شده به وجود آمده اند و محیط ژئوتکتونیکی افیولیت ها، پشته های اقیانوسی است. فرآیند نامیژاکی مایع در تشکیل کانسارهای کرومیت نقش اساسی را به عهده دارد.