سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج رساء – دکترای زمین شناسی اقتصادی
محمدهادی نظام پور – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
ساسان لیاقت – دکترای زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

منطقه خونی در محدوده ایران مرکزی واقع شده است. سنگ‌هایی با سن پروتوزوئیک فوقانی و سنگ‌های نفوذی آتش‌فشانی ائوسن – الیگوسن منطقه را می‌پوشاند. یک ساختار حلقوی به نام کال کافی – خونی در منطقه تشخیص داده شده است که بر اساس این تحقیق با قالب کانه زایی های منطقه ارتباط مستقیم دارد. از شش زون کانه زایی تشخیص داده شده در منطقه سه زون که دارای کانه زایی ی اکسیدی هستند در این مقاله بررسی شده‌اند. این کانه زایی ها در رگ‌های مزدوجی و جهت یابی شمالی-جنوبی و شرقی-غربی که به لحاظ ضخامت نیز بی‌نظم هستند رخداد یافته‌اند. میزان رگه‌ها دولومیت متبلور شده تا مرمری که کلسیت این است و بعد فضایی با دایک ها و زبان‌های نفوذی موجود در منطقه مرتبط هستند. دگرسانی همراه با رگه‌ها از انواع دمای بالا مانند پروپیلیتی و پتاسیک است. به لحاظ ژئوشیمیایی این رگه‌ها به‌طور میانگین حدود ۱/۸ گرم در تن طلا، چهار در صد وزنی عناصر پایه و ۷۰% وزنی آهن دارند که این ترکیب مشابه کانسارهای پرفیری و دیگر کانه زایی های همراه آن‌ها است. با توجه به شواهد صحرایی، شباهت کانی‌شناسی دایک ها و رگه‌های کانه دار، کانه زایی از انواع مرتبط با توده‌های نفوذی بود که سیال حامل مواد معدنی در مرحله تثبیت دگرسانی فلدسپات پتاسیم دارد که در این حالت فوگاسیته ی اکسیژن به قدر کافی جهت ایجاد هماتیت بالا می‌باشد منشأ گرفته است. همچنین با توجه به وضعیت دگرسانی و کنش نصیب رگ‌های سیال اولیه کلریدی با اسیدیته ی خنثی و حالت اکسید آن می‌باشد. براساس نتایج حاصل از ژئوشیمیایی کانه شناسی ، دگرسانی و شواهد صحرای کانه زایی را می‌توان از نوع MOTHER LOAD دانست.