سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طاهره عموئی اردکانی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
محمد رهگشای – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
محمدعلی مکی زاده – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

حادثه نفوذ یک توده آذرین بازیک در بخشی از نوار ماگماتیسم سنوزوئیک ایران مرکزی در غرب یزد، دگرگونی مجاورتی را در سنگ آهکهای کرتاسه موجب شده است . مجموعه کانیایی مشاهده شده عبارتند از : گارنت + کلینوپیروکسن + ولاستونیت + وزوویانیت + کلسیت + کانه های مس – آهن . بررسی روابط بافتی کانیها نشان میدهد که این اکارن از نوع چند منشائی است . در گامه نخست پاراژنز خشک ولاستونیت – کلینوپیروکسن، در ادامه گارنت زای ودر نهایت شکل – گیری وزوویانیت انجام گرفته است