سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نصرت آقامهران – دانشگاه بیرجند – گروه اکتشاف معدن

چکیده:

کوه سفید با نام محلی بی بی مریم در فاصله ۱۹۰ کیلومتری جنوب بیرجند قرار دارد. در این تحقیق کانی شناسی و سنگ شناسی آن برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه مقاطع نازک نیکروسکوپی مشخص گردید که توده مزبور از نوع کالک آلکالن و گرانودیوریتی است. در صورتی که قبل از این به آن گرانیت یا حتی گنیس اطلاق می گردید . مطالعه مقاطع نازک نشان می دهد که آلتراسیونهای کلریتی، کلریتی، سریستی و آرژیلیکی در این توده صورت گرفته که میزان آن از شرق به غرب افزایش می یابد. با استفاده از داده های آنالیز نوترونی از نمونه های پودر شده و اکسید نمودن آنها ابتدا مواد فرار محاسبه و به کمک نرم افزار Mainpet نورم آنها تعیین شده که براین اساس نام سنگ ریوداسیت – داسیت بدست امده که معادل درونی آن گرانودیوریت است . به کمک معیارهای شیمیایی و پتروگرافی و مقایسه آنها با مدلهای ارائه شده جهانی محیط تکتونیکی کوه سفید در محدوده POG قرار می گیرد. تاثیر کم آلتراسیون و عدم شکستگیهای زیاد در قسمت شرقی کوه سفید باعث شده تا توده مزبور دارای پتانسیل بالقوه ای جهت سنگ تزئینینما باشد.