سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مازیار نظری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، گروه

چکیده:

مطالعه ی کانی های فرعی ژئودها و آگات های ناحیه ی خور توسط میکروسکپ الکترونی، نشان دهنده ی حضور کانی هایی مانند گوتیت، سلستیت، سیدریت و … است که همزمان با کانی های اصلی (کلسدونی و کوارتز ) و نیز اندکی پس از آنها تشکیل شده اند. ترکیب شیمیایی، آگرگات و رابطه ی پاراژنتیک این کانی ها با کانی های اصلی نشان می دهد که سیال های گرمابی کم دما، عامل شکل گیری این ژئودها و آگات هاست. بدین ترتیب کانی شناسی کانی های فرعی شاهدی دیگر را در تٱیید "نظریه ی گرم " ژنز ژئودها و آگات های ناحیه ی خور ارائه می کند.