سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرسول ارومیه ای – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمد ارومیه ای – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی – دانشکده کشاورزی (دانشگاه تهران)
کاظم نوربخش – امور تحقیق وتوسعه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

چکیده:

پلی اتیلن ترفتالات ( PET) جزء پلیمرهای بسته بندی است که أخیرا بطور گسترده ای در صنا یع نوشابه های گاز دار و روغن مایع مورد استفاد قرار می گیرد. دراین کار پژوهشی کنش و واکنش بین بطریPET ونوشابه گاز دار در زمان ماندگاری نوشابه مورد مطالعه قرار می گیرد
تعدادی از بطری های پر از نوشابه بلافاصله بعد از تولید به مدت ۴/۵ماه (مدت زمان ماندگاری) دردو دمای ۱۰C و ۲۰Cنگهداری گردید. به فاصله هردوهفته یکبار، درهردو دما، دو بطری از محیط نگهداری خارج شده ابتدافشارگاز دی اکسید کربن درون بطری اندازه گیری گردید. پس از خالی کردن و شستشوی بطری ها، خواص مکانیکی نمونه ها نیز اندازه گیری گردید. نتایج نشان می دهد افت فشار گاز دی اکسیدکربن در دمای۰C ٢٠ زیاد شده استو پس از ۴/۵ماه فشار گاز به نصف مقداراولیه کاهش یافته است.
خواص مکانیکی که شامل مقاومت در برابر نیروهای مکانیکی خارجی، خاصیت انعطاف پذیری و استحکام PET در اثر واکن شهای موجود بین نوشابه و بطری ها پس از مدت زمان ماندگاری ١٠ هفته نیز کاهش یافته است. از آنجا که مدول یانگ معیاری برای سنجش میزان استحکام می باشد، کاهش این پارامتر پس از مدت زمان ماندگاری ١٠ هفته ، نشان از کاهش میزان استحکام پلیمر دارد.