سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا عاشوری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کنودونتهای تورنیزین در مقاطع تیپ و مراجعه سازند شیشتو و مقطع تیپ سازند خوش ییلاق مطالعه شده است. در این بررسی گونه ها و زیر گونه های جنسهای Polygnathus، Bispathodus، Pseudopolygnathus، Prothognathous، Siphonodella، Gnathodus، Doliognathus، Scaliognathus و Dollymae شناسایی و معرفی شده اند.
شناسایی و معرفی گونه جدید Pseudopolygnathus و زونهای کنودونتی anchoralis-latus و texanus از سازند شیشتو وزونهای کنودونتی bouckaerti و anchoralis از سازند خوش ییلاق از دیگر دست آورد های این پژوهش است.