سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهین شاهسونی – عضو هیات علمی گروه آب و خاک ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
فهیمه عامری – دانشجوی رشته آبیاری

چکیده:

با توجه به استاندارد های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین بر اساس استانداردهای کشوری و مقایسه این استانداردها با نتایج آزمایشات فیزیکی و شیمیایی و میکروبی انجام شده برروی نمونه های گرفته شده از قسمتهای مختلف منابع تامین کننده آب آشامیدنی شهرستان شاهرود TDS ، کدورت و pH آب آشامیدنی منطقه شاهرود در زمان نمونه برداری در حد مطلوب بود . همچنین غلظت عناصر شیمیایی مانند کلر، سولفات، منگنز، فلوراید،فسفات، منیزیم،پتاسیم، نیترات و کلسیم موجود در آب آشامیدنی شاهرود در حد مطلوب pH و کلر نمونههای آب وجود داشت . همچنین با بالا رفتن TDS و Ec بوده . همبسسگی مثبت و بالایی بین نمونه های آب مقدار pH نمونه های آب مقدار کربنات کلسیم و کلر آن نیز افزایش یافت . همچنین با بالا رفتن منابع آب ( چاهها و pH و Ec کربنات کلسیم و کلر نیز افزایش یافت . و این به این معناست که اگر روند افزایش منابع زیر زمینی ) روند افزایشی داشته باشند در آینده شاهد آن باشیم که کیفیت این آبها از نظر سختی، مقدار کربنات کلسیم، سولفات و کلراید از حد مجاز افزایش نماید