سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علیرضا عبدالحسینی خلیق – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی سیاستگذاری بازرگانی پردیس البرز دانشگاه تهران
محمد حقیقی – دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی

چکیده:
بهبود بهره وری موضوعی بوده است که از دیرباز در کلیه نظامها و سازمانهای اقتصادی مطرح بوده است اما تحقیق درباره چگونگی افزایش بهره وری بطور سیستماتیک، علمی و تحلیلی از حدود 042 سال پیش بطور جدی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. از اوایل دهه0792 بهره وری یکی از کلیدی ترین موضوعاتی بوده است که در سطح سازمانی و در سطح کشوری توجه بسیاری را به سمت خود جلب کردهاست. میزان و نرخ رشد بهره وری در هر کشوری بر روی مسائلی همچون سطح زندگی، تورم، اشتغال، سلامت اقتصادی و نیز رقابت پذیری در سطح بین المللی اثرگذار است. محاسبه بهره وری در سازمانها و شرکتها از شاخصهای پر اهمیت در مطالعه و سنجش عملکرد آنها بحساب می آید. بهره وری، استفاده حداکثر از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی است بطوری که بهبود آن به کاهش هزینه هایتولید، توسعه بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه اقشار و لایه های مردم یک کشور بینجامد. افزایش قابل ملاحظه بهره وری در تعدادی از کشور ها در دهه های اخیر، ارتقاء سطح بهره وری ملی را به عنوان یک اولویت در سطح کشور ها مطرح ساخته است. در این تحقیق، سعی شده است تا با توجه به عوامل کلیدی در بهره وری و در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی کشور، پتانسیل های موجود در بازار کنونی سرمایه و استفاده از روشها و تکنیکهای کارای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها و شرکتها، راهبردهای عمده برای بهبود بهره وری بخصوص شاخص بهره وری کلی در شرکتها و سازمانها مورد بحث، تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.