سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن قانون – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ( گرایش مدیریت تولید ) ، رئیس واحد برنامه ریزی
منوچهر فروتن نژاد – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ( گرایش تحقیق در عملیات ) ، کارشناس ارشد سرمای

چکیده:

در این مقاله گردش عملیات درون کارخانه ای ، از دیدگاه تاثیر سطوح موجودی در جریان ( مواد و محصول ) بر گردش فرایند ، با کمک تکنیک شبیه سازی ، مورد بررسی قرار گرفته است . بکارگیری مدل سازی سیستم ها از طریق شبیه سازی ، امکان ایجاد ابزاری جهت مطالعه رفتار عناصر سیستم در شرائطی خاص را فراهم خواهد ساخت و این مهم ضمن ایجاد امکان پیش بینی وقایع آتی ، نیازمندی های فرایند جهت دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده را مشخص می سازد ، لذا در این تحقیق کاربردی ، ضمن ایجاد مدلی از فرایند مورد مطالعه ، نسبت به تحلیل عملکرد عناصر و واکنش متقابل آنها نسبت به رفتار دیگر عناصر سیستم ، اقدام گردیده است .