سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا فیضی – گروه مهندسی قدرت – دانشکد مهندسی برق – دانشگاه تبریز

چکیده:

جریان مجاز هر کابل تابعی از توانایی انتقال حرارت از آن به محیط اطراف خود است. کابل ممکن است به طور مستقیم در خاک دفن شود که در این صورت انتقال حرارت از آن به خاک می تواند به راحتی انتقال یابد. در مواردخاص از جمله هنگام عبور کابل از عرض یک رودخانه یا خیابان ممکن است کابل در لوله کارگذاری شود که در این صورت شرایط انتقال حرارت تولید شده در کابل تابع عوامل متعددی از جمله جنس لوله می گردد. همچنین بر حسب اینکه خود لوله در خاک دفت شده است (مانند عبور ازعرض خیابان) یا در هوای آزاد قرار دارد (عبور از عرض رودخانه) شرایط مختلفی پدید می آید. در این مقاله موارد فوق برای حالتی که یک خط سه سیمه در داخل لوله های فلزی یا پلاستیکی در محیط خاک یا هوا نصب شده است موردمطالعه قرار گرفته است.