سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهانبخش دانشیان – دانشگاه تربیت معلم تهران- دانشکده علوم – گروه زمین شناسی
آزاده السادات رضیئی – دانشگاه تربیت معلم تهران- دانشکده علوم – گروه زمین شناسی

چکیده:

یک برش چینه شناسی در جنوب شرق نیاسر (برش مرق)، جهت مطالعه و بررسی گسترش فرامینیفرهای بنتیک سازند ، در نظر گرفته شد. ضخامت نهشته های سازند قم در این برش، ۱۴۳/۶ متر می باشد و ۵۳ نمونه، جهت مطالعه برداشت شد. برش موردمالعه عمدتا از سنگ آهک به همراه سنگ آهک ماسه ای، شیل و مارن تشکیل شده است. بطور کلی ۳۱ جنس و ۳۶ گونه از فرامینیفرهای بنتیکشناسایی شدند که مجموعه آنها، به سن اکیتانین اشاره دارد. بر اساس حضور گونه های Elphidium sp. 14 , Peneroplis farsensis ، ۱۱/۷ متر از بخش فوقانی برش چینه شناسی مرق، سن اکیتانین پسین را نشان می دهد.