سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

یوسف وثیق – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
علی درویش زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

در منطقه جنوب غرب اردبیل، گنبدهای ریولیتی به صورت پیوسته و در وسعت زیادی گسترش دارند. در سطح این گنبد ها سه بخش پرلیت، پونس و ریولیت دیده می شود. خروج این گنبدها به صورت فوران هوایی بوده و هر یک از بخش های سازنده ی آن به طور مستقل و به ترتیب عنوان شده، به سطح زمین راه یافته اند. بعد از جایگزینی این گنبدها که مربوط به میوسن بالایی است، در بخش های گود افتاده ی بین گنبدها حوضه ی رسوبی کم عمقی تشکیل شده و ابسیدین (حاوی حدود یک درصد آب) در مجاورت حوضه ی رسوبی و در اثر آبگیری، به پرلیت (حاوی ۲ تا ۵ در صد آب ) تبدیل شده است. هوازدگی و فرسایش گنبدهای ریولیتی سبب تشکیل رسوبات اپی کلاستیک در حوضه ی رسوبی مزبور در پلیوسن زیرین شده که در این رسوبات قطعات فراوانی از پرلیت، پونس و ریولیت دیده می شود.