سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اصغر حسینی نیا – محقق ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی (محلات)
سید حسن ملکشی – محقق ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی (محلات)
رضا نظری – محقق موسسه تحقیقات موسسه گیاهپزشکی کشور

چکیده:

گیاه داوودی از گیاهان زینتی روز کوتاه بوده که از گل های این گیاه به عنوان زینت در محل های مختلف استفاده می کنند.کشت این گیاه در مناطق محلات ورامین و فیروزکوه توسعه یافته است.شته ها از مهمترین افات داوودی شاخه بریده و باغچه ای هستند.گونه های متعددی از شته ها روی داوودی فعالیت دارند که با تغذیه از گیاهان و ترشح عسلک و انتقال بیماری های ویروسی مختلف موجب خسارت مستقیم و غیر مستقیم به گیاهان مذکور می شوند.در اثر خسارت های وارده ضمن ضعف گیاه از بازار پسندی گل ها نیز کاسته می شود.در این تحقیق با استفاده از نمونه برداری اولیه بصورت هفتگی در طول دوره رشد و گلدهی داوودی تعداد ۵ منطقه و از هر مزرعه تعداد ۵ نمونه (در مجموع تعداد ۱۰۷ نمونه به عنوان استاندارد) تخمین زده شد و براساس الگوی استاندارد نمونه برداری نهایی انجام گردید.انواع شته های فعال روی داوودی های مناطق محلات دماوند و فیروزکوه جمع آوری شدند .نمونه ها برای تایید به موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و مرکز بین المللی علوم محیطی ارسال شدند.گونه غالب در محلات فیروزکوه و دماوندَAphis gossypii Gloverبود .سایر شته ها نیز در جمعیت های کم روی گیاهان داوودی باغچه ای و شاخه بریده منتقل شده بودند.که به شرح ذیل می باشد.Aphididaeمعرفی دشمنان طبیعی غالب و فعال در کلنی شته های مذکور نیز از اهداف دیگر تحقیق بود.تادر مرحله بعد تولید انبوه آنها برای کنترل شته ها در برنامه تحقیقاتی قرار گیرد .طی نمونه برداری های متعدد در مناطق اجرای تحقیق در کلنی شته های مذکور دشمنان طبیعی متعددی از راسته های مختلف بندپایان جمع آوری شدند .برخی از نمونه ها شکارگر و برخی نیز عیر شکار گر سایر حشرات بودند.نمونه ها پس از تایید مراجع