سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد نادری – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
لیلا بهبهانی – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

چکیده:

به منظور مطالعه پویایی قند های محلول غیر ساختمانی در برگ ساقه و گل گیاه و ارزیابی مقدار و کارایی انتقال این مواد از اندام های رویشی ۱۶ ژنوتیپ گندم در دو آزمایشج داگانه در شرایط مطلوب و تنش خشکی بعد از گرده افشانی هر یک در قالب طرح بلوک های کامل تصافدی با ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند.