سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

طیبه جدیدی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران تهران، گروه فیزیک ، دانشگاه ال
افشین نمیرانیان – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

چکیده:

با تحلیل داده های موجود، نمای زیف را برای بازار بورس تهران بدست آورده ایم . نتیجه حاصل با وجود محدودیت های موجود در این بازار و البته با توجه به حجم محدود داده های آماری، بیان کننده همخوانی قابل قبولی گوشه ای از رفتار بازار بورس تهران با قانون نیمه تجربی زیف است . از سمت دیکر نیز این همجوانی می تواند تاییدی برای در جهان شمولی این قانون باشد .