سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم حضرتی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدجواد هاشمی فر – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی اکبرزاده – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با به کارگیری محاسبات نظریه ی تابعی چگالی و استفاده از روش شبه پتانسیل، ابتدا خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی انبوهه ی CrSe را در دو ساختار نیکل ارسناید و بلندروی استخراج کرده و در ادامه خواص الکترونی و مغناطیسی مرز مشترک لایه نازک CrSe بر روی نیمرسانای ZnSe مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهند که خاصیت نیمفلزی موجود در انبوهه ی CrSe در مرز مشترک این ماده با ZnSe نیز حفظ میشود. در پایان ناپیوستگی نواری و بزرگی سد شاتکی در این مرز مشترک محاسبه و تحلیل شد.