سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد الهی – آزمایشگاه حالت جامد ،گروه فیزیک دانشگاه رازی
عزیزه حسنی – گروه فیزیک ،دانشگاه رازی،کرمانشاه
ثمینا بیدمشکی پور –
سارا فتحی نژاد –

چکیده:

در این تحقیق شیشه هایی با فرمول (x MgO-(1 – x) V2O5 – 20 P2O5 (x=1, 5, 10 ,15 , 20 % mol ساخته شده است و ساختارغیر بلوری نمونه های ه دست آمده با استفاده از XRD بررسی و مشخصه ی ولتاژ-جریان ( I-V) آنها مطالعه گردیده است.اگر چه در میدان های الکتریکی ضعیف ، رفتاراهمی مشاهده شد ،و لیکن در میدان های الکتریکی قوی (E > 10 5 v/ m) رفتار نمونه غیراهمی است. همچنین پدیده ی کلید زنی در شیشه ها، بررسی و مشخص شد که کلید زنی از نوع حافظه ایی است.