سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه علیزاده – آزمایشگاه سیستم های پیچیده، گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا، تهران
ناهید ملکی جیرسرایی – آزمایشگاه سیستم های پیچیده، گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا، تهران
شاهین روحانی – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شریف،تهران

چکیده:

ما سیالات هوشمند،سیالاتی که رئولوژی آنها از میدان مغناطیسی ( MR) و یا الکتریکی ( ER) اعمال شده روی آنها آنچنان تاثیر می پذیرند که می تواند از حالت سیال به جامد تغییر شکل می دهند،را مورد مطالعه قرار دادیم.نخست این سیالات را در آزمایشگاه ساختیم و سپس تفاوت رفتار آنها را تحت میدان و بدون میدان مورد بررسی قرار دادیم سپس رفتار سیالات MR را تحت میدان های مختلف مغناطیسی بررسی کردیم ما همچنین تشکیل نقش های انگشتی این سیالات را در سلول های هل- شاو متغیر مطالعه کردیم.همچنین ما انرژی اتلافی شاخه ها را محاسبه کردیم و به ازی α های مختلف نمودار رسم.سپس این نقشها را با آنالیز هورتن آزمودیم و مشاهده کردیم که تابع قوانین هورتن برای شبکه های رودخانه ای هستند. کردیم.ما همچنین مشاهده کردیم که این طرح این نقشها وقتی تحت میدان است تفاوت فاحشی با وقتی که تحت میدان نیست دارد.