سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا باهری، – گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد حسین میران بیگی – گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
رسول ملک فر – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

در مقاله ی حاضر، تغییرات ساختار های مولکولی پوست در حین تماس با ماده شوینده مطالعه و بررسی شده است. هدف از این تحقیق مطالعه تغییرات پیوند های مولکولی بافت پوست در اثر تماس با ماده شیمیایی و تعیین بخش آسیب پذیر از بافت پوستی در حین تماس با ماده شوینده می باشد. به این منظور در این تحقیق، طیف سنجی پس پراکندگی میکرو رامان لیزری بر روی پوست بیوپسی شده مرغ به کار گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که طیف سنجی رامان، یک روش قوی برای تعیین ساختار های مولکولی بافت پوست و همچنین تغییرات ناشی از عواملی نظیر بیماری های پوستی می باشد.