سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزانه سخا – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ی زنجان – بخش فیزیک
حسین فضلی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ی زنجان – بخش فیزیک

چکیده:

در این مقاله فرآیند پخش ماکرومولکول های میله ای شکل را در حضور موانع با توزیع تصادفی به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی بررسی می کنیم و نمودار تغییرات ضریب پخش مرکز جرم در دو راستای موازی و عمود بر محور ماکرومولکول و ضریب پخش دورانی آن را بر حسب چگالی موانع محیط بدست می آوریم. مدل مورد مطالعه برای توضیح فرآیند پخش چنین ماکرومولکولی در حضور مولکول های سیال و ماکرومولکول های دیگر نیز کاربردی است و نتایج بدست آمده با محاسبات نظری و برخی مشاهدات آزمایشگاهی تطابق دارد.