سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عوض پور – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یا سوج
وحید مهدوی –
لاله عوض پور – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یا سوج

چکیده:

تمایل مولکولهای بلورهای مایع محدود شده برای سمت گیری در جهت خاص، هنگامی که در تماس با دیواره ظرف یا فصل مشترک قرارمی گیرند، آنکورینگ نام دارد. بسته به جهت گیری غالب مولکولهای مایع، این پدیده صفحه ای، مایل و عمود بر فصل مشترک نامیده می شود. نظریه تابعی چگالی تصحیح شده جهت دار محدود را برای مطالعه نظری پدیده آنکورینگ مولکولهای مدل هم پوشان گائوسی سخت بکار برده ایم. در این بررسی بر هم کنش واقعی تر موسوم به پتانسیل کره– میله بین مولکولهای بیضی وار و دیواره ها در نظر گرفته شده و پروفیل چگالی و پارامتر نظم مایع محدود شده را با نتایج شبیه سازی مونت کارلو مقایسه کرده ایم .