سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید شمس سجادی – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه
رسول خدابخش – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه
صمد سبحانیان – دانشکده ی فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

افزایش غیرعادی سطح مقطع های همجوشی زیرسدی در مقایسه با نتایج رابطه ی ونگ ناشی از اثرات جفت شدگی درجات آزادی داخلی و انتقالی سیستم است. ما به بررسی نقش ارتعاشات سطحی هسته ها با استفاده از عملگرهای خلق و فنا می پردازیم. در اثر جفت شدگی توزیعی از سدها با عامل وزنی که یک توزیع پواسونی است جایگزین یک سد واحد می شود. رفتار سدهای توزیع شده نسبت به اثرات جفت شدگی بسیار حساس است ولی سطح مقطع ها الگوی تقریبا مشابهیدارند.