سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرداد مرادی – آزمایشگاه نانو مغناطیس و نیمه رساناهای مغناطیسی ، پژوهشکده لیزر و پ
مجید قناعت شعار – آزمایشگاه نانو مغناطیس و نیمه رساناهای مغناطیسی ، پژوهشکده لیزر و پ

چکیده:

افزایش سیگنال مگنتواپتیکی کردرحافظه های مغناطیسی بسیار با اهمیت است نشان خواهیم داد که با استفاده ازلایه میانی SnO2 که درناحیه مریی شفاف است کاواک مناسبی تشکیل شده وسیگنال کردرساختار سه لایه ای تا حدود ۹۰ درجه افزایش می یابد با استفاده ازورش ماتریسی ضخامتهای بهینه برای مس دی اکسید قلع و پرمالوی چهت دستیابی به سیگنال کربالا درطول موچ ۶۳۳ نانومتر به ترتیب ۶۰*۷۰و ۶/۸ نانومتر برآورد شده است .