سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی عبدل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه شیراز
ساسان لیاقت – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
فرید مر – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

گرانیتوئیدهای شمال شرق پاریز که در زون ارومیه – دختر واقع شده و سن آنها الیگو میوسن میباشد . این سنگها به داخل ولکانیتهای ائوسن نفوذ کرده است . با توجه به مطالعات پتروگرافی و رده بندی مودال سنگها ترکیب این مجموعه در مح دوده ی دیوریت ،کوارتزدیوریت، کوارتزمنزودیوریت، تونالیت ، گرانودیوریت،گرانیت قرار میگیرند . در قسمتهای شمال و مرکزی منطقه ی مورد مطالعه دگرسانی گرمابی قابل ملاحظه ای را میتوان مشاهده کرد که بر روی سنگهای گرانیتی و ولکانیکی تاثیر فراوانی گذاشته است و باعث ای جاد تغییرات شدیدی در کانیهای این سنگها شده است که از جمله میتوان به تجزیه ی پلاژیوکلاز به سریسیت، ارتوکلاز به کانیهای رسی ( کائولن ) ، هورنبلند و بیوتیت به کلریت و کلسیت و نیز تجزیه ی اوژیت به اورالیت اشاره کرد . حضور دو نوع فلدسپار بصورت جدا از هم و نیز حضو ر کانیهای آبداری چون بیوتیت و آمفیبول که دلیل بر فشار بالای فاز سیال میباشد نشان دهنده ی ساب سولووس بودن گرانیتوئیدها میباشد . در داخل توده ی نفوذی دایکهایی با ترکیب میکرودیوریتی،دیوریت پورفیری ، پورفیری آندزیتی و آندزیت بازالتی وجود دارند که تحت تاثیر آلتراسیون قرار گرفته اند . مطالعات ژئوشیمیائی سنگهای منطقه نشان میدهد که این سنگها در سری پتاسیم پایین تا متوسط واقع میشوند . این مجموعه از نظر شاخص اشباع از آلومینیوم جزء گروه متا آلومینوس تا پرآلومینوس قرار میگیرند . مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمیائی و استفاده از دیاگرامهای مختلف نشان میدهد تیپ گرانیتوئیدهای منطقه ازنوع I و محیط تکتونیکی مجموعه ی گرانیتوئیدی، حواشی فعال قاره ای و از نوع گرانیتهای بعد از تصادم میباشد .