سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین کریمی قره بابا – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تبریز
علی عامری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی اصغر کلاگری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
احمد جهانگیری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

سنگ های پلوتونیک منطقه ی شرق هریس بعنوان بخشی از کمربند ولکانو – پلوتونیک طارم – قره داغ، در نتیجه ی فعالیت های ماگماتیسم ترشیری زون البرز – آذربایجان بوجود آمده اند. گرانیتوئیدهای این محدوده با ترکیب گرانودیوریت ، کوارتزمونزودیوریتکوارتزدیوریت توسط توده های دیوریتی هم ماگما همراهی شده و دارای سرشت کالک آلکالن با پتاسیم بالا می باشند. بررسی های پتروگرافی و ژئوشیمیایی، حاکی از بالا بودن میزان بخار آب، فوگاسیته ی بالای اکسیژن، وجود عدم تعادل ترکیبی و ترمودینامیکی بین کانی و مذاب درهنگام تبلور برخی از کانی ها و پدیده اختلاط ماگمایی بعنوان فرایند بوجود آورنده ی ماگمای والد این سنگ هاست. خصوصیات پتروژنتیکی – تکتونیکی سنگ های مزبور نشان می دهند که این سنگ ها مربوط به فعالیت های ماگمایی بعد از تصادم بوده و در اثر عملکرد فاز کششی پیرنه در اذربایجان بوجود آمده اند.