سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آسو کاکه خانی – دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی شیمی ، مرکز تحقیقات CFD دانشگاه رازی ک
مسعود رحیمی – دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی شیمی ، مرکز تحقیقات CFD دانشگاه رازی ک

چکیده:

در این تحقیق مدلسازی به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و آزمایشات تجربی در زمینه اختلاط یک فاز جامد و یک سیال نیوتنی با ویسکوزیته بالا با استفاده از همزن از نوع Helical Rribbonصورت پذیرفته است . در این کار با ایجاد تغییراتی در نحوه اتصال پرهHelical به محور ، تغییرات ایجاد شده در روند اختلاط مورد بررسی قرار گرفته است . برای مدلسازی سیستم دو فازی مایع – جامد از مدل اولر – اولر استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که نحوه اتصال پره به محور درالگوی جریان ایجاد شده و چگونگی توزیع فاز جامد در سیال تاثیر داشته و با ایجاد تغییرات در نوع این اتصال میتوان کیفیت اختلاط را به میزان قابل توجهی افزایش داد .