سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قاسم کریم زاده – دانشگاه تربیت مدرس
دانیال کهریزی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گیاهان اساس حیات بر روی زمین هستند ژ«وم هسته ای گیاهان عالی ماده ثابت و تغییر ناپذیری نمی باشد بلکه علاوه بر حفظ اطلاعات ژنتیکی هر فرد دار داخل هر گونه ای در حال تحول و تکامل می باشد بدست آوردن اطلاعات کافی در ارتباط با سازماندهی ژ«وم گیاهان عالی از اهمیت به سزایی برای درک عملکرد و تکامل ژنوم برخوردار است. همچنین محققی اصلاح نباتات را در جهت دستکاری ژنوم راهنمایی می کند.