سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود اسفنده – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت
امیرمسعود رضادوست – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت
محمد رئوف ابراهیمی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت

چکیده:

ترکیبات قالبگیری ورقهای رزین پلیاستر غیر اشباع (SMC) از متداولترین مواد در تولید قطعات کامپوزیتی است. اساسی ترین ویژگی رزین پایۀ مورد استفاده در ساختSMC امکان تغلیظ آن تا ویسکوزیتهای است که قابلیت حمل الیاف و افزودنیها را درمرحله قالبگیری داشته باشد. در این تحقیق تغلیظ یک رزین پلی استر غیر اشباع داخلی در مقادیر مختلف تغلیظ کننده، دمای تغلیظ و پرکننده بررسی شد. چگونگی تغلیظ این رزین با سه عامل تغلیظ یعنی،MgO دیایزوسیانات (MDI) و مخلوط این دو موردمطالعه قرار گرفت. خواصSMC حاصل از این سه روش با هم مقایسه گردید.