سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی ملک ثابت – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضو باشگاه پژوهشگرا
محمدرضا اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

هدف اصلی کشاورزی پایدار کاهش در نهاده های ورودی بدون هیچ گونه کاهش قابل ملاحظه ای در تولید می باشد ، که کاهش مصرف کودهای شیمیایی جهت حفظ محیط زیست یکی از اهداف آن است ( ۱ ). در این میان قارچهای میکوریزا آربوسکولار (Am) از اهمیت خاصی برخوردار هستند ( ٢). و مدیریت خوب این همزیستهاموجب کاهش مصرف کودهای شیمیایی می شود ، همچنین در تحقیقات بیولوژیکی خاک برای بررسی وضعیت همزیستی میکرو ارگانیسم های خاکزی با ریشه گیاهان و تاثیر آنها درجذب عناصر غذایی به خصوص فسفر می توان از رادیو ایزوتوپ فسفر – ٣٢ استفاده کرد ( ۳و ۵). تاثیر کاربرد سویه های مختلف قارچ های میکرویزا آربوسکولار با تعدادی از ارقام گندم از نظر بهبود سطح جذب عناصر غذایی با استفاده از فسفر ۳۲ و میزان کلونیزاسیون ریشه مورد بررسی قرار گرفتند . باتوجه به ویژگی قارچهای میکوریز در انتشار میسلیوم ( ٤) طبیعتا تیمارهایی که توانسته بودند همزیستی مناسب تری برقرار نمایند ، میزان جذب فسفر ۳۲ نیز از خاک بیشتر شده بود که این را به راحتی از طریق ردیابی فسفر ٣٢ صورت پذیرفت( ٣ )