مقاله مظاهر أدب المقاومة في شعر احمد مطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۵۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مظاهر أدب المقاومة في شعر احمد مطر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر
مقاله احمد مطر
مقاله ادب
مقاله مقاومت
مقاله پايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعدون ‌زاده جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، درباره جلوه هاي مختلف ادب پايداري در شعر احمد مطر، سخن سراي معاصر عراقي، نوشته شده است. در اين نوشتار اشاره اي به زندگي شاعر و ويژگي هاي منحصر به فرد زادگاه او رفته است. همچنين، درباره عوامل تاثيرگذار در چکامه هاي او سخن به ميان آمده است. در اين مقاله، ادب مقاومت يا پايداري در موضوعات ذيل مورد نقد و تحليل قرار گرفته است:
الف: تبعيدگاه
ب: وطن دوستي
ج: فلسطين
د: قدس
هـ: تعهد ملي
و: لبنان
ز: عراق سرزمين گذشته پر افتخار
ح: فرزندان سنگ
ط: آزادي و مبارزه
ي: سلطه آمريکا