مقاله مظاهر عالم هورقليا در فلسفه اشراق و مکتب شيخيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در انديشه ديني از صفحه ۷۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مظاهر عالم هورقليا در فلسفه اشراق و مکتب شيخيه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه اشراق
مقاله سهروردي
مقاله شيخيه
مقاله احمد احسايي
مقاله هورقليا
مقاله جابلقا
مقاله جابرسا
مقاله صورمعلقه
مقاله خيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذهبي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: محرمي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تعريف لغوي واژه هورقليا اگرچه آراي متنوعي در باب يوناني، سرياني و عبري بودن آن وجود دارد، مي توان دقيق ترين تعريف را «خورکلپا» به معناي جسم خورشيدي دانست که ريشه در فرهنگ و زبان ايران باستان دارد. در جهان شناسي حکمت اشراق، عالم هورقليا را مي توان با عالم صور معلقه، اشباح مجرده، عالم مثال و عالم خيال منفصل يکي دانست. ضمن آن که در مکتب شيخيه، با توجه به رويکرد کلامي آن مکتب، عالم ملکوت نيز معادل هورقليا آمده است. اگرچه تفاوت هايي در جهان شناسي اين دو مکتب، به ويژه در تعداد مراتب هستي، ديده مي شود، مظاهر عالم هورقليا نزد هر دو جريان مشترک است. برخي از اين مظاهر بيشتر صبغه معرفت شناختي دارند و برخي صبغه هستي شناختي. از دسته اول، مي توان به مظهر خيال، خواب و رويا و وحي و الهام اشاره کرد و از دسته دوم، مي توان جنبه هستي شناختي جن و شياطين، آينه و اصوات و روايح مثالي را نام برد.