سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود سالاری – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
مصطفی کارآموزیان – مدرس دانشکده علوم و فنون دریایی جوادالائمه ( ع) ندسا

چکیده:

در این مقاله مدل ریاضی حاکم بر رفتار دینامیکی حرکات کشتی ها بدست آورده شده و هریک از مولفه های نیرو و گشتاور موثر بر حرکت دینامیکی شناورها تجزیه وتحلیل شده اند. در این تحلیل ها کشتی به عنوان جسم صلب در نظر گرفته شده و معادلات شش درجه آزادی حاکم بر آن معرفی شده اند. این معادلات بالانس اثرات نیروهای مختلف محیطی و اثرات نیروها و گشتاورهای ایجاد شده توسط سیستم های هدایت شناور را با شتاب ها و سرعت های مختلف بدنه کشتی برقرار می کند. به منظور تحلیل دقیق تر هریک از اثرات محیطی، به صورت خاص مدل ریاضی اثر نیروی باد و نحوه تاثیر آن بر حرکات کشتی بیان شده است. توجه شود که هدف از این مقاله حل ریاضی چنین معادلاتی نبوده است بلکه تاکید بر شناسایی و چگونگی بدست آوردن مدل ریاضی حاکم بوده است بطوریکه پس از حل آنها بتوان مقدار مولفه های دینامیکی شناورها را محاسبه نمود.