سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی احمد آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

موضوع این مقاله بدست آوردن منحنی مشخصه ای درخاکهای غیر اشباع است که فرمولهای مختلف محققین را بررسی و روابط بین آنها و جزئیات منحنی مورد بحث قرارمی دهد و درهر فرمول نشان می دهد که چه عواملی درمنحنی مشخصه دخیل می باشد و نسبت تاثیر آین متغییرها تا چه میزان درمنحنی مشخصه می باشد همچنین درهر فرمول باتغییر دادن متغییرها گرافهای این فرمولها رسم می گردد و مشخص می کند که در هر نوع خاک بهتر است که ازچه فرمولی استفاده شو د در نهایت برنامه ای جهت رسم بهترین منحنی مشخصه در نرم افزار MATLAB ارائه می گردد .