سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریدون خسروی – گروه مهندسی عمران دانشگاه امام حسین
جعفر رهنماراد – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
احمد ادیب – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
داود شعلی بر – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

جهت مطالعه و مشخص نمودن معادله تجربی بین عدد اس پی تی و سرعت موج برشی، در پنج منطقه شهر زاهدان عملیات لرزهنگاری درونچاهی همراه با آزمایش اس پی تی صورت پذیرفت . سرعت امواج برشی متناسب با تراکم ضعیف لایههای سطحی، پایین میباشد، به همین ترتیب در اعماق بیش از ۵ متر با توجه به جنس ماسه متراکم، معادله بدست آمده با نقشههای تهیه شده همخوانی نشان میدهد