سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعیده زریونی – دانشگاه بوعلی سینا، همدان
حمیدرضا مشفق – گروه فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

معادله حالت ماده ی هسته ای را با در نظر گرفتن تصحیحات نسبیتی انرژی های جنبشی تک ذره ای و دو ذره ای و نیز تصحیحات برهم کنش خیز محاسبه کرده ایم . نتایج به دست آمده توافق خوبی با محاسبات نسبیتی سایر روش های وردشی دارد .