سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدابراهیم حسینی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
رحیم فائز – دانشگاه صنعتی شریف
هادی صدوقی یزدی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

در این مقاله معادله نفوذ – رانش با یک تصحیح کوانتومی ارائه و با استفاده از شبیه سازی ارزیابی شده است. این تصحیح کوانتومی بر اساس حل معادله لیوویل بدست آمده است. شکل معادله حاصل که آن را معادلهنفوذ – رانش کوانتومی می نامیم مشابه معادله کلاسیک است و تصحیح کوانتومی در ضریب نفوذ و میدان الکتریکی ظاهر شده است. شبیه سازی نشان میدهد معادله ارائه شده قادر هستند تونل زدن کوانتومی از سد پتانسیل و دافعه کوانتومی را بخوبی نشان دهد. این پدیده ها نقش تعیین کننده ای در عملکرد ادوات نیمه هادی بسیار کوچک دارند.