سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی امام جمعه – گروه بهداشت محیط- آموزشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
علیرضا مصداقی نیا – گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

سیستم لجن فعال با محیط رشد ثابت، فرم اصلاح شده سیستم لجن فعال می باشد که در این تحقیق در مقیاس پایلوت جهت تصفیه فاضلاب صنایع شیر مورد استفاده قرار گرفته است. کار سیستم بیش از ۶ ماه بطور پیوسته ادامه داشت و کارآیی آن در سه مرحله مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج زیر اخذ گردید: در زمان ماند ۹ ساعت و دبی ۱۷ لیتر در ساعت، متوسط بار حجمی ورودی به سیستم (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) بوده و متوسط راندمان حذف TCOD ، ۷۶/۴۳% می باشد. در زمان ماند ۳ ساعت و دبی ۵۱ لیتر در ساعت، متوسط بار حجمی ورودی به سیستم (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) بوده و متوسط راندمان حذف TCOD ، ۷۲% می باشد.در سیستم های لجن فعال با بستر ثابت، کارآیی سیستم در بار آلی زیاد نسبت به بار آلی کمتر، تغییرات کمی را نشان می دهد، مشکل ته نشینی لجن وجود ندارد، حجم لجن تولیدی نسبت به دیگر سیستم ها بسیار کمتر است، نیاز به برگشت لجن ندارد، نسبت به بار ناگهانی و مواد سمی مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد و از همه مهمتر زمان ماند هوادهی را می توان تا ۳ ساعت کاهش داد و بار آلی بیشتری به سیستم وارد ساخت.