سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید لسانی – دانشگاه فنی – دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات نیرو
مجتبی خدرزاده – شرکت توانیر

چکیده:

برای بهره برداری صحیح از شبکه های قدرت تحلیل پایداری و تعیین شرایط بحرانی از ضروریات است . در مطالعات دینامیکی شبکه های قدرت هر چه شبکه گسترده تر باشد محاسبات پیچیده تر می گردد بنابراین لازم است بطریقی شبکه های بزرگ ساده تر شوند . در این مقاله روشهای گوناگون معادل سازی شبکه ها ذکر می شوند و با توجه به وضعیت شبکه سراسری برق ایران مهمترین روش معرفی می گردد سپس رفتار دینامیکی نیروگاه بندرعباس به عنوان نمونه برای کاربرد اینگونه ساده سازی شبکه بیان می شود . برای اثبات صحت معادل استخراج شده پاسخ شبکه به اختلالات خفیف در نیروگاه بندرعباس برای حالت واقعی و شبکه معادل شده با یکدیگر مقایسه می شوند و ارزش معادل شبکه در کاهش حجم محاسبات روشن می گردد .