مقاله معاهده توزيع سيگنال هاي حامل برنامه ارسال شده از ماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۵۹ تا ۳۷۱ منتشر شده است.
نام: معاهده توزيع سيگنال هاي حامل برنامه ارسال شده از ماهواره
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهواره
مقاله توزيع
مقاله سيگنال
مقاله توزيع کننده
مقاله سازمان مبدا
مقاله سيگنال اشتقاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده وادقاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حكيم شفايي شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختراع ماهواره و كاربرد آن در فناوري پخش برنامه، تحول اساسي در فعاليت سازمان هاي پخش راديويي و تلويزيوني ايجاد كرد. از يك سو قلمرو جغرافيايي پخش برنامه را افزايش داد و تا حدودي محدوديت ها و مشكلاتي را كه براي ارسال سيگنال از جمله عدم امكان دريافت سيگنال در مناطق صعب العبور كوهستاني يا جنگلي را، رفع كرد. از سوي ديگر كاربرد ماهواره ها در ارسال سيگنال منجر به سوء استفاده توزيع كنندگاني شد كه سيگنال هاي متعلق به يك سازمان پخش را بدون اجازه دريافت مي كردند. معاهده توزيع سيگنال هاي حامل برنامه ارسال شده از طريق ماهواره موسوم به معاهده ماهواره ها در پاسخ به پيشرفت هاي فناوري پخش و سوء استفاده توزيع كنندگان غيرمجاز در سال ۱۹۷۴ به تصويب رسيد. معاهده ماهواره ها، کشورهاي عضو را مکلف مي کند اقدامات مناسب به منظور جلوگيري از توزيع غيرمجاز سيگنال هاي حامل برنامه اي که از ماهواره منتشر مي شود، اتخاذ نمايند. در مقاله حاضر ابتدا به بررسي و توضيح مختصر معاهده ماهواره ها پرداخته مي شود و در ادامه ترجمه متن معاهده به نظر خوانندگان محترم خواهد رسيد.