• عایق حرارت: به علت قطور بودن دیوارها و در مواردی پوشش های عایق حرارتی و برودتی به وجود می آید. از این روی استفاده از خشت در اقلیم های گرم و کویری مورد توجه میباشد و به همین علت است که زندگی طاقت فرسا را در تابستان های گرم و زمستان های خشک و سرد ممکن می سازد. قابل توجه می باشد که مصالح امروزی هرگز نتوانسته است مشکل گرما و سرمای کویر را حل کرده و جایگزین خشت گردد.
 • عدم نیاز به آزمایشگاه ویژه برای تعمیر و بازسازی سازه های خشتی
 • عدم نیاز به تکنولوژی و مهارت بالا برای تولید آجر و سازه
 • عایق صوت ۴]و[۳
 • مصالح ارزان و همه جا در دسترس و غیر قابل اشتعال و قابل بازیافت
 • جذابیت معماری

ب) معایب: برخی از معایب ساختمان های خشتی عبارتند از:

 • رفتار ضعیف سازه های خشتی در برابر زمین لرزه
 • محدودیت های سازه
 • نیاز به تعمیر و نگهداری بالا
 • مهارت های خاص برای گچکاری
 • نیاز به ضخامت بالای دیوار
 • فقط مناسب ساخت و ساز درجا
 • وزن زیاد
 • کم دوام در مقابل حمل و نقل
 • ضعف ناشی از ناهمگونی ابعاد

خشت (خشت خام) گل ورز داده شده ای است که سپس شکل گرفته و خشک شده است. خشت در هزاره چهارم قبل از میلاد، به صورت دست ساز و معمولاً با شکل های نامنظم مانند سیگار برگ تهیه می شده است.

انواع خشت را از لحاظ عمل آور ساخت می توان به خشت خام و پخته تقسیم بندی نمودخشت. ها معمولاً به اشکال مکعب مستطیلی ساخته می شوند . حجم معمول آنها (۲۰ ۲۰ ۵) سانتیمتر مکعب می باشد. نصف یک خشت را یک زاو و یا همان آجر گویند. یک چهارم یک خشت را نیز یک نیمه می نامند .[۲]