سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رشیدی – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
شاهین مرادی – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
محمود محمودآبادی – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

چکیده:

در برابر سرمایه گذاری های عمده ای که برای تولید، انتقال و توزیع برق شده است. عملکرد شبکه های توزیع برق که مصرف کننده بخش عمده این منابع هستند شاید چندان مطلوب نباشد بنابراین وجود یک نظام جامع با کارایی مطلوب برای عملکرد بهتر شبکه های توزیع بسیار ضروری است. برای دستیابی به این نظام دانش مهندسی به تنهایی پاسخگو نیست و با توجه به اینکه ارزیابی مقوله ای مدیریتی است استفاده از دانش مدیریت در کنار دانش مهندسی در ارائه نظام مطلوب ارزیابی عملکرد شبکه ها، گریزناپذیر است. در همین جهت شناخت دانش و تجربه موجود از زمینه ارزیابی عملکرد در کشور و همچنین شناخت تجارب جهانی در زمینه نحوه ارزیابی و تلفیق این یافته ها با ویژگی های مدیریت بهر برداری و نگهداری شبکه های توزیع، ضرورتی برای دستیابی به نظامی کاربردی و عملی در ارزیابی عملکرد شرکت های توزیع است. در این مقاله با استفاده از اصول مذکور به طراحی و ارائه نظام مطلوب ارزیابی عملکرد شبکه های توزیع پرداخته شده است.