سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا محسن پور – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

ارزیابی از هر نوع عملکرد و فعالیت مثبت و ارزشمند می باشد ولی زمانی این ارزش جایگاه خود را تثبیت می کند که بر اثر هدم دقت در ارزیابی و یا عدم وجود روش ثابت و مناسب، این روش به ضد ارزش تبدیل نشود. طبق برنامه وزارت نیرو نتیجه هر ارزیابی رتبه بندی و مقایسه بین شرکت های توزیع می باشد و در صورتی که برنامه ریزی بگونه ای باشد که عدالت نسبی برقرار شود هر شرکت در جایگاه واقعی خود قرار می گیرد. لذا برنامه ریزی در شیوه ارزیابی بایستی به شیوه ای طراحی شود که میزان خطا حداقل و عدالت نسبی حاکم شود. با توجه به میزان تاثیر ارزیابی در بهبود فعالیت ها، این نیاز می باشد که عملکرد شرکت های توزیع سالیانه مورد ارزیابی قرار گیرد.