سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده علیه معافی مدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از روش های مورد استفاده در نقشه برداری از دگرسانیها، ژئوفیزیک هوایی (رادیومتری و مغناطیس‐ سنجی) است. کاهش زمان و هزینه و افزایش صحت و دقت از اهداف مهم در امر اکتشاف می باشد. کانسارهای متعددی مانند دره زار، چهارگنبد، سرچشمه، کدر و آبدر در زون دهج – ساردوئیه مورد بررسی قرار گرفتند و نقشه برداشت های ژئوفیزیک هوایی و تصاویر ماهواره ای منطقه آنالیز گردید و قابلیت هرکدام در شناسایی مناطق دگرسان شده مشخص شد. نتایج به دست آمده از این مناطق نشان داد که به دلیل تأثیر بیشتر برداشت های ژئوفیزیک هوایی از عوارض سطحی زمین و خواص سنگ ها امکان خطا با استفاده از این روش آن هم به تنهایی زیاد می باشد و بهتر است که از تصاویر ماهواره ای همراه با این داده ها برای بارزسازی مناطق دگرسان شده استفاده شود