مقاله معتمدالدوله و بحران بختياري در سده سيزدهم هجري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۸۸ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: معتمدالدوله و بحران بختياري در سده سيزدهم هجري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منوچهرخان معتمدالدوله
مقاله صفحات بختياري
مقاله محمد تقي خان کنورسي
مقاله تذکره مدايح المعتمديه
مقاله لايارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محمدشاه قاجار راه حل سرکشي و خودداري بختياري را از پرداخت ماليات، به عهده منوچهرخان معتمدالدوله گذارد. او نيز به هر حيله اي، سيطره محمدتقي خان کنورسي را از کل اين منطقه از ميان برد و او را در عقب نشيني به خوزستان وادار به تسليم کرد و حاکميت شيخ چعب را نيز مضمحل نمود. تذکره مدايح المعتمديه بهار، تنها منبع مفصل وقايع نويسي از اين حادثه است که به دليل وابستگي به حاکم، برخي از مطالب در آن پيدا نيست و با مقايسه سفرنامه هايي مانند اثر لايارد مي توان به بعضي از اين نکات پي برد.